درخواست نمایندگی

فرم اخذ نمایندگی

  نام و نام خانوادگی (ضروری)

  تاریخ تولد (ضروری)

  کد ملی (ضروری)

  آدرس فروشگاه (ضروری)

  تلفن تماس (ضروری)

  تلفن همراه (ضروری)

  نوع مالکیت (ضروری)

  متراژ (ضروری)

  وسایل نقلیه (ضروری)

  سرد خانه (ضروری)

  نمایندگی فعلی شرکت های (ضروری)

  تعداد پرسنل (ضروری)

  بانک های طرف قرار داد (ضروری)

  نوع تضمین اخذ نمایندگی (ضروری)

  سند مالکیتضمانت نامه بانکینقدی

  موضوع

  پیام شما

  مدارک لازم جهت اخذ نمایندگی

  1- اصل وکپی سند مالکیت 2- ضمانت نامه بانکی یا اجاره نامه 3- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی 4- اصل و کپی جواز کسب 5- استعلام از بانک های طرف قرارداد

  EnglishSaudi ArabiaIran