فرايندهاي مديريت كيفيت

نظام مديريت شركت مسعود پارسيان با همسويي استانداردهاي كيفي با تكيه بر دانش روز و اهتمام پرسنل در جهت ارتقاي نظام كيفي وبهداشتي تلاش نموده است تا نشان استاندارد ايران و گواهي سازمان غذا و دارو براي هميشه بر روي محصولات كاليس بدرخشد.از بدو تاسيس ايجاد نظام آموزشي پويا و ارتقاي فرهنگ بهداشتي پرسنل از جمله اولويت هاي مديريتي شركت فراورده هاي گوشتي مسعود پارسيان بوده است

EnglishSaudi ArabiaIran